Kodukord klubis

Jalgpalliklubi Maarjamäe FC Igiliikur (MTÜ FC Igiliikur) kodukord

  1. Klubiga liitumine, klubi liikmelisus ja klubist lahkumine.

1.1. Peale klubiga liitumist (klubi treeningutel osalemiseks õiguse saamist) kohustub mängija tasuma igakuist liikmemaksu iga jooksva kuu 10. kuupäevaks.

1.2. Klubi liikmemaks on püsimaks, mida tuleb tasuda aastaringselt ning ka juhul, kui treeningutest on puudutud (v.a pikemaajalisem haigus, trauma või välismaal töötamine).

1.3. Liikmemaksu suurus määratakse klubi juhatuse poolt. Liikmemaksu suurus alates 2019. aastast on 35 eurot kuus.

1.4. Kui liikmemaks ei ole tasutud 3 järjestikust kuud, on klubil õigus mängijat treeningule või mängule mitte lubada ja mängija klubi nimekirjast kustutada.

1.5. Klubist lahkumise korral tuleb 1-kuulise etteteatamisega teavitada klubi juhtkonda kirjalikult e-maili teel (eero.kelder@outlook.com).

  1. Treeningud ja võistlused.

2.1. Treeningud toimuvad kaks korda nädalas – teisipäeval ja neljapäeval Maarjamäe kunstmuruväljakul, talveperioodil (novembrist veebruari lõpuni) saalis.

2.2. Võistlused toimuvad vastavalt EJL-i poolt kinnitatud mängude kalendrile.

2.3. Mänguks/võistlusteks teeb mängijate osas valiku treener koostöös klubi juhtkonnaga. Treeningutel osalemine EI TAGA õigust osaleda mängudes, kuid kindlasti on selle eelduseks.

2.4. Treeningutel ja mängudel kohustub mängija hoidma oma klubi mainet ning mitte sattuma konflikti ei kohtunike, oma klubikaaslaste ega vastasmängijatega. Vastasel juhul teeb treener/juhtkond otsuse, kas järgmisel korral ja ka sealt edaspidi on see mängija koosseisu arvatud või mitte.

2.5. Mängijad on kohustatud kinni pidama väljakute sisekorra eeskirjadest, hoidma elementaarset puhtust ja korda.

  1. Eesti Meistrivõistlustele registreeritud mängija.

3.1. Kõik mängijad, kes on registreeritud EMV-le, on kohustatud osalema hooaja jooksul meistrivõistluste mängudes.

3.2. Juhul, kui mängija ei saa mingil põhjusel mängul osaleda, on ta kohustatud sellest varakult treenerile või klubi juhtkonnale teatama, et treener saaks teha vajadusel vastavad muudatused.

3.3 Mängija kohustub võistlustel riietuma klubi ametlikku võistlusriietusse. Varustus on isiklik ja see tuleb igal mängijal endale välja osta.

3.4. Mängija liikumine ühest klubist teise on võimalik ainult vastava kokkuleppe saavutamisel mängija ja teise klubiga.

  1. Klubi kohustused.

4.1. Klubi on kohustatud kõiki mängijaid varustama informatsiooniga treeningute ja võistluste toimumisaegadest ja muudatustest nendes.

4.2. Klubi on kohustatud tagama klubi liikmetele treeninguteks väljaku, vahendid ja juhendaja (vastutava isiku).

4.3. Klubi jätab endale õiguse teha muudatusi kodukorras.